องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ประกาศผู้ชนะจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 25/11/62......
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3.........

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4..29/10/62.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 1..25/10/62..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 4..25/10/62..
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 10..25/10/62..
ประกาศผู้ชนะและราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม) 21/10/62..

ราคากลางขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 1 15/10/62..

ราคากลางขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล หมู่ที่ 4 16/10/62..
ราคากลางขอบเขตของงานโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 17/10/62..
ราคากลางขอบเขตของงานโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 7 17/10/62..
ราคากลางขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล หมู่ที่ 10 16/10/62..
               
   หน้าถัดไป.....

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดี.......
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท