องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2562..
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุถภัณฑ์ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 11/10/62.

ราคากลางขอบเขตของงานชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 10/10/62..

ประกาศผู้ชนะจ้างเป่าบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10...11/10/2652....

ประกาศโครงการเป่าบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10...09/10/2652....

ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน...08/10/2562.....

ประกาศผลผู้ชนะลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1-10 ...08/10/2562....
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 01/10/2562,...

               
   หน้าถัดไป.....

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดี.......
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท