องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 17/1/63...
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 15/1/63.....

่ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 9   15/1/63.......

่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถมดินพื้นที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 2   15/1/63.......

่ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9   6/1/63.......

่ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   3/1/63.......

่ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   2/1/63.......
่ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2   3/1/63.......

่ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง ปรับปรุงถมดินพื้นที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 2   6/1/63.......

             

           
      หน้าถัดไป
...
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
          กฎ คณะ มติ ครม ที่เกี่ยวข้อง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการทีมทุ่งพระสู่ไทยแลนด์ 4.0.............
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดี.......
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสาร ปี 62....
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท