องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทุ่งพระ
http://qrcode.thaiguild.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า


ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 13/06/62.........
แบบ ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2........
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3.........
แบบ ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4.........
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4......
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5.......
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที่ 10.......
แบบ ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง โครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ................

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ สมัยสามัญ วิสามัญ สมัยที่ 1...............
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2    26/04/2562.................

ประกาศราคากลางธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22/04/2562............
.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62).......      หน้าถัดไป.....


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคมนายอร่าม เท่าธุรี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
        จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
อบต.ทุ่งพระได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย ปี 62.............
อบต.ทุ่งพระจัดโครงการบำรุงรักษาป่าโล่ใหญ่......................
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา
เฉลิมพระเกียรติฯ.....
อบต.ทุ่งพระจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 62........
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ระเบียบและกฎหมาย อปท